О проекте Бизнес среда

 

Проект "Бізнес середовище – сприяння та сталий економічний розвиток"

 

 

Головна мета Проекту:

Вдосконалення та розширення транскордонного співробітництва між відомствами в повіті Галаць, Румунія, району Кагул, Республіка Молдова, Ізмаїльського району та Одеської області, Україна в сфері розвитку регіональної економіки.

 

Конкретні цілі:

Підвищення рівня знань інституційних суб'єктів з метою сприяння економічному розвитку шляхом надання рішень та обміну передовим досвідом для вирішення спільних проблем у бізнес середовищі;
Сприяння транскордонного співробітництва між інститутами-партнерами з метою сприяння місцевій економіці.
 

Головний партнер / Аплікант: Повітова рада м. Галаць.

Партнери:

Кагульська районна рада, Республіка Молдова
Палата торгівлі, промисловості та сільського господарства, м. Галаць
Агентство транскордонного співробітництва та європейської інтеграції, м. Кагул, Республіка Молдова
Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області, м. Одеса, Україна
Агентство сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон „Нижній Дунай”», Ізмаїл, Україна
 

Головний партнер / Аплікант: Повітова рада м. Галаць.

Партнери:

Кагульська районна рада, Республіка Молдова
Палата торгівлі, промисловості та сільського господарства, м. Галаць
Агентство транскордонного співробітництва та європейської інтеграції, м. Кагул, Республіка Молдова
Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області, м. Одеса, Україна
Агентство сталого розвитку та європейської інтеграції «Єврорегіон „Нижній Дунай”», Ізмаїл, Україна
 

Загальний бюджет Проекту: 172.699 Євро, з яких:

• 149.316,90  Євро – Грант
•   23.382,10  Євро – Співфінансування

 

Тривалість проекту: 16 місяців

 

 

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

Державні та приватні установи, які представляють або надають підтримку та допомогу підприємництву у зоні реалізації проекту – Повіт Галаць, Румунія, район Кагул, республіка Молдова, Ізмаїльський район та Одеська область, Україна.

 

КООРДИНАЦІЯ ЗАХОДІВ ТА ЗВ’ЯЗОК, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ:

Організація командних нарад з приводу основних напрямків діяльності проекту;
Підготовка та подання звіту про хід роботи.
 

КОНТЕКСТНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НИЖНІЙ ДУНАЙ:

Проведення візитів членами команди проекту з дослідницькою метою;
Розвиток аналітичних робіт з:
Перспективи розвитку підприємництва в прикордонних районах ;
Довгострокові можливості для розвитку бізнесу;
Наявні ресурси та послуги, необхідні для підтримки місцевої економіки;
Заходи з підтримки розвитку підприємництва в прикордонному регіоні Нижнього Дунаю.
 
СТВОРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ТА ЗАОХОЧЕННЯ:
Здійснення візитів членами проектної команди з дослідницькими цілями;
Створення засобів зв'язку та інформації:
Он-лайн платформа економічної зони;
6 тематичних посібників (гідів): державно-приватне партнерство, сертифікат походження, стандарти якості та охорони здоров'я, корпоративна соціальна відповідальність, віртуальний транскордонний бізнес, розробка бізнес-плану (на румунській, російській та англійській мові);
1 каталог з організаціями, які працюють в господарсько-харчовій сфері в регіоні, охопленим проектом.
 

ЗАХОДИ З РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА:

Реалізація дослідницької кампанії, яка містить 18 тематичних семінарів з наступних тем: державно-приватне партнерство, сертифікат походження, стандарти якості та охорони здоров'я, корпоративна соціальна відповідальність, віртуальний транскордонний бізнес, розробка бізнес-плану / управління проектами;
Проведення 3 тренінгів на тему «Розробка бізнес-плану»;

 

Організація тематичних виставок для просування зональної економіки у господарсько-харчовій сфері.

 

ОСВІТЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:

Заходи з приводу початку (відкриття) та закриття проекту організовані у кожному партнерському регіоні;
Матеріали з просування проекту (рекламні матеріали): афіші, листівки, roll-up-и, мапи, ручки, блокноти, панелі з постійним розміщенням, етикетки;

Прес релізи.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

-Проведення 4-х галузевих досліджень щодо місцевого бізнесу:
-Потенціал для розвитку підприємництва в контексті регіональних кордонів;
-Можливості бізнесу в контексті сталого розвитку;
-Визначення існуючих ресурсів та послуг, необхідних для підтримки місцевої економіки;
-Складання плану дій з розвитку підприємництва в прикордонному регіоні Нижнього Дунаю. 
-Створення он-лайн платформи, яка міститиме інформацію про зональну економіку;
-Створення 6 тематичних посібників на румунській, російській та англійській мові з тематикою яку виберуть представники бізнес-середовища в передбаченій зоні;
-Тримовний каталог підприємств які працюють в господарсько-харчовій сфері;
-Комунікаційна дослідницька кампанія, цільовою групою якої буде бізнес-середовище;
-Тематична виставка сприянню місцевій економіці.
 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 

-6 заходів з просування проекту;
-Розробка та розповсюдження рекламних матеріалів (плакати, листівки, roll-up-и);
-5 прес релізів.
 
 
Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі.

www.ro-ua-md.net

 

 

КОНТАКТНА ОСОБА:

 

Григорий Козьма - Ассистент Менеджера Проекта

 

REGIONAL FUND FOR SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP
in Odesa Region

25, Prospect Gagarina, office 448
65039 Odessa, Ukraine
tel. +38 (048) 785-80-18
fax.+38 (048) 785-80-19
info@rfse.od.ua
grigorecozma@gmail.com

www.rfse.od

 
Полезные ссылки
 • Медиахолдинг 100 %
 • Европейская Ассоциация Развития Бизнеса
 • Деловой журнал
 • «Окна-Одесса»
 • Институт экономических исследований и политических консультаций
 • Национальное агентство Украины по иностранным инвестициям и развитию
 • Одесская областная администрация
 • Одесский областной совет
 • Официальный сайт города Одесса
 • Паспорт области
 • Паспорта районов Одесской области
 • Украинский клуб аграрного бизнеса
 • Украинский фонд поддержки предпринимательства